Informatie over cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen wanneer u een van onze sites bezoekt. Ze bevatten informatie, die door de online-shop bij uw volgende bezoek aan de website wordt herkend. Enerzijds kunnen cookies nodig zijn voor een goede werking van de site en anderzijds maken ze het gebruiksvriendelijker voor de bezoeker zelf: de daarin opgeslagen informatie zorgt ervoor dat de bezoeker de standaard instellingen niet steeds opnieuw moet invoeren. Zo kunnen ook taalinstellingen en gebruikersnamen op een veilige manier worden opgeslagen.Warum verwendet PLATINUM Cookies?

Waarom maakt PLATINUM gebruik van cookies?

PLATINUM maakt gebruik van cookies om u een persoonlijke en custom-fit shopping ervaring op maat te bieden die past bij uw behoeften. Door gebruik te maken van cookies kan PLATINUM bij uw vervolgbezoeken aan de website voor u interessante en nieuwe informatie tonen. Tegelijkertijd ondersteunen cookies de optimale en gemakkelijke werking van de website. Hierbij kunt u denken aan het zoeken naar een bepaald product of het makkelijk kunnen uitloggen.

PLATINUM hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Om verlies van informatie of onrechtmatig gedrag te voorkomen worden passende organisatorische en technische maatregelen genomen.

Voor meer informatie zie onze Dataprivacyverklaring.

U kunt uw browserinstellingen gemakkelijk aanpassen om cookies te verwijderen. Volg hiervoor de paragraaf zoals hieronder beschreven:

Cookies verwijderen in Safari
Klik op het radar icoontje rechts bovenin. Klik op preferences, ga naar "Privacy" en klik op "Remove All Website Data". Je kunt ook op "Details" klikken en geselecteerde gegevens verwijderen.

Cookies verwijderen in Firefox
Ga naar Extra > Opties > Privacy. Klik op Uw recente geschiedenis wissen. Onder Details kunt u aangeven wat u precies wilt wissen. Vink in ieder geval Cookies aan. U kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier op 'Alles'.

Cookies verwijderen in Internet Explorer
Ga naar het menu Extra > Internetopties > Algemeen. Klik onder Browsegeschiedenis op Verwijderen. Als u niet alles wilt verwijderen, zorg dan dat in ieder geval Cookies aangevinkt staat en klik op Verwijderen.

Cookies verwijderen in Chrome
Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenin. Klik op Extra > Browsegegevens wissen. Zorg in ieder geval dat 'Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen' aangevinkt staat. U kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier op 'Alles'.