Het juridische 1 x 1

Het juridische 1 x 1

Niet alleen de aanschaf van een hond kost geld, er moet ook rekening worden gehouden met de vervolgkosten: eerste uitrusting, het hondenvoer, de verzorgingsprodukten, een hondenschool en de dierenarts dragen allemaal bij aan de totale uitgave. Deze kosten variëren afhankelijk van ras, grootte en gezondheid van de hond. Bovendien komen er ook nog hondenbelastingen en verzekeringen bij kijken. Er bestaat geen landelijke hondenwet in Nederland; het lokaal toe te passen hondenreglement wordt bepaald door de verantwoordelijke gemeente. Over het algemeen geldt er een aanlijnplicht. Honden mogen alleen los lopen op hiervoor bestemde gebieden. Verder is deze aanlijnplicht vaak seizoensgebonden (van april tot september) of afhankelijk van het tijdstip en de dag. Een gedetailleerd overzicht van het reglement voor u van toepassing is te verkrijgen bij uw stadswinkel of lokale overheid.

 

Hondenbelasting

Over het algemeen is het betalen van hondenbelasting in de meeste gemeenten van Nederland verplicht, alhoewel de wijze van regulering per gemeente verschilt. De hoogte van het bedrag hangt af van het aantal gehouden honden. Een nieuwe hond dient binnen 14 dagen bij de gemeente te worden geregistreerd, waarna de te betalen belasting berekend wordt. In veel gevallen kan de betaling online worden voldaan. Het aantal honden in een huishouden wordt regelmatig door de gemeente gecontroleerd.

 

Een kijkje in de huurovereenkomst

Indien er gebruikt wordt gemaakt van een huurwoning, dient u vooraf te informeren of het bezit van een hond volgens de huurovereenkomst is toegestaan. Het is ook aan te raden om de buren op de hoogte te stellen van uw hond, om zo mogelijke klachten te voorkomen. Hondenbezit in flatgebouwen mag over het algemeen niet verboden worden door de woongemeenschap. De specificaties voor het houden van honden binnen uw woonomgeving dienen in de huisregels opgenomen te zijn: soms is bijvoorbeeld toegang tot gemeenschappelijke ruimtes niet toegestaan of kan er een aanlijnplicht gelden op het terrein.

 

Hondenziekteverzekering

Een hondenziekteverzekering kan heel nuttig zijn. Afhankelijk van de dekking van uw verzekeraar wordt de kost van speciale onderzoeken, zoals laboratoriumtesten of röntgenonderzoeken, maar ook van preventieve maatregelen, zoals vaccinaties, ontworming en vlooien- en tekenbestrijding overgenomen. Indien u interesse heeft, is het verstandig verschillende maatschappijen te raadplegen betreffende eventuele aanbiedingen en specifieke diensten die in het verzekeringsplan zijn opgenomen. Ten slotte kan een speciale operatieverzekering zinvol zijn, gezien invasievere ingrepen inclusief nazorg zeer prijzig kunnen zijn. Natuurlijk kunt u ook een "hondenspaarrekening" aanmaken, waarop u geregeld bedragen kunt storten in geval van nood.

 

Hondenaansprakelijkheid

Aangezien u als eigenaar aansprakelijk bent voor eventuele schade die uw hond zou aanrichten, is het raadzaam om een hondenaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Bij de meeste hondencursussen is het zelfs vereist om een aansprakelijkheidsverzekering te hebben.

 

Microchip

In Nederland bestaat er voor honden die na 1 april 2013 geboren zijn een chip- en registratieverplichting. Een chip, of transponder, wordt door de dierenarts met een prik onder de huid gebracht en blijft daar levenslang. In de chip zit een microchip waarop het 15-cijferig identificatienummer opgeslagen is, die met een speciaal afleesapparaat afgelezen kan worden. Registratie in een dierenregister zoals NGD (www.ngd.nl) is verplicht. Dit betekent dat uw dier snel aan u kan worden gekoppeld in geval van verlies, ongeval of soortgelijke incidenten. Naast het beschikken over een geldig EU-dierenpaspoort, moeten vanaf 2011 alle eigenaars hun honden van een microchip hebben voorzien om deze mee te mogen nemen op reis naar andere EU-landen.

 

terug naar advies