De groei

De groei

Tussen de derde en de zevende maand vindt de belangrijkste groeiperiode van uw hond plaats. Het zal u verbazen hoe snel uw kleine welpje dan groeit. De onbeholpen, kleine viervoeter die eerst nog in uw hand paste groeit in deze fase zeer snel tot iets groters uit.

 

Duur en snelheid van de groei

Terwijl kleine hondenrassen reeds met acht maanden volgroeid zijn, groeien middelgrote honden tot een jaar lang. De grote rassen hebben anderhalf jaar nodig en de reuzenrassen zelfs twee jaar om hun uiteindelijke gewicht te bereiken. Een tekkel weegt bij zijn eerste verjaardag 25 keer zoveel als bij zijn geboorte. Bij een deense dog is het geboortegewicht in dezelfde periode verhonderdvoudigd.

Uw hond neemt gedurende de eerste maanden snel in spiermassa toe. Dit gewicht wordt dan echter nog door een week skelet gedragen. Om blijvende schade te voorkomen is het van belang uw hond in deze periode te ontzien en in het bijzonder traplopen, naast de fiets lopen en lange wandelingen te vermijden. Voor het uitgroeien van uw pup tot een gezonde volwassen hond is uitgebalanceerde voeding van essentieel belang. Naast de kwaliteit en samenstelling van het voedsel, is de hoeveelheid en daarmee de energietoevoer belangrijk voor een evenwichtige groei. Geeft men een pup meer dan hij nodig heeft, en dat is anders dan bij een volwassen hond helaas moeilijk te herkennen omdat puppy’s van de grotere rassen zelden dik worden, in plaats daarven wortd overtollige energie dan in een te snelle groei omgezet. Omdat de pup hierbij zeer slank blijft, is het voor de eigenaar moeilijk de juiste hoeveelheid voeding in te schatten.

Voor een gezonde skelet- en gewrichtsontwikkeling is het belangrijk dat de hond niet te snel groeit. Daartoe is het zinvol de gewichtsontwikkeling aan de hand van een groeicurve te controleren. Met behulp van deze curve kan men vaststellen hoeveel de hond bij een bepaalde leeftijd ongeveer wegen mag. Voor de juist zo belangrijke groeiperiode, die zo beslissend is voor de rest van zijn leven, bieden wij van PLATINUM hiervoor een waardevol hulpmiddel aan: als PLATINUM-klant heeft u de mogelijkheid de ontwikkeling van uw pup regelmatig aan de hand van een gratis groeicurve te laten controleren om zo een ideale groeiontwikkeling te bereiken.

Ons PLATINUM service-team staat voor u klaar. Bel vanuit Nederland ons gratis servicenummer 0800 364 3663 of vanuit België +49 (0)6721 305930.

 

Gewichtsontwikkeling van pups

 

Te verwachten eindgewicht

Het meest opvallend verschillen honden in hun eindgewicht. Tussen een volwassen chihuahua en een volgroeide sint-bernhard is de verhouding van hun gewicht 1:80. Bij het bepalen van de optimale voeding tijdens de groei moet rekening gehouden worden met deze enorme verschillen.

 

De ontwikkelingsfasen van uw hond

Na de geboorte maakt de hond meerdere ontwikkelingsfasen door:

Neonatale fase: tot de tweede week
In de eerste twee weken na de geboorte zijn de ogen en de gehoorgangen nog gesloten, de reukzin is echter al goed ontwikkeld. De reukzin en de zoektocht naar warmte brengen de pup op weg naar de met melk gevulde spenen. De lichaamstemperatuur kan noch niet zelfstandig gereguleerd worden. De kleine hond slaapt of drinkt bijna de gehele dag.

Overgangsfase: derde week
De ogen en de gehoorgangen openen zich en de pup kan nu zien en horen. Hij wordt beweeglijker en begint zijn omge-ving, zijn broertjes en zusjes waar te nemen. De eerste tandjes komen door.

Indruksfase: vierde tot zevende week
De pup leert zijn omgeving steeds beter kennen. Hij onderneemt verkenningstochten en wordt ook zienderogen nieuwsgieriger. Ook beginnen verschillen in temperament en karakter nu zichtbaar te worden. In deze fase is het belangrijk dat uw pup niet geïsoleerd is. Het contact met zijn zusjes en broertjes, maar ook met mensen is belangrijk.

Socialisatiefase: achtste tot twaalfde week
Dit is een zeer belangrijke fase in het leven van uw hond. Gedurende deze tijd kan het gedrag van uw hond blijvend beïnvloed worden. Het is goed dat hij veel nieuwe indrukken opdoet zolang hij daarbij niet overmatig geprikkeld wordt. Het doel is dat de hond in nieuwe situaties souverein en zelfbewust leert te reageren. Het doel is een hond, die ook in nieuwe situaties zelfbewust en vol zelfvertrouwen kan optreden. Een belangrijke basis voor de harmonieuze samenleveing van mens en dier!

Rangorde- en roedelordefase: drie tot zes maanden
De hond zoekt zijn plaats in de omgang met zijn sociale partners. In deze fase is het belangrijk dat de pup de sociale grenzen leert kennen. Hij moet daartoe duidelijke en voor hem begrijpelijke regels opgelegd krijgen.

Puberteitsfase: zevende tot twaalfde maand
In de regel tilt de reu voor het eerst zijn pootje op en is het teefje voor de eerste keer loops. Dit gaat dikwijls met een zekere koppigheid samen, waarbij de hond veel van het geleerde schijnbaar vergeet en probeert de grenzen te verleggen. Het is belangrijk om met liefdevolle consequentie verder met de hond te werken.

Laatste Rijpingsfase: van de twaalfde tot de dertigste maand
In de laatste fase groeien de jonge dieren uiteindelijk uit tot volwassenen. Het is belangrijk om voortdurend met de hond te blijven oefenen. Een hond heeft het nodig - zowel geestelijk als lichamelijk - geprikkeld te worden en is nooit te oud om te leren. De gemeenschappelijke activiteit bevordert de band en het vertrouwen tussen hond en eigenaar!!

 

terug naar advies