Socialisatie en opvoeding

Socialisatie en opvoeding van uw pup

Gewoonlijk begint met de opname in de nieuwe familie voor de pup de socialisatiefase en daarmee verbonden belangrijke ontwikkelingsstappen. Uw jonge hond leert in deze tijd samenzijn met mens en dier en elementaire ge-dragswijzen zoals zindelijkheid, aan de lijn lopen en de eerste bevelen opvolgen. In zijn eerste levensjaar doorloopt uw hond de gehele ontwikkeling van puppy tot jonge hond, inclusief de puberteit. Hij doet ervaringen op die zijn verdere leven vormen en ontwikkelt zich fysiek en mentaal verder. Deze fase vormt de basis voor de relatie tussen mens en hond en zal deze beslissend vormgeven.

 

Wandelingen

In het begin mag een wandeling niet lang duren, maar wel vaak plaatsvinden (vijf tot zesmaal). De vuistregel is: „De wandeling moet in minuten niet langer duren, dan de hond in weken oud is.“ Dus: is uw puppy twaalf weken oud, dan is een wandeling van twaalf minuten geen probleem. Ook een kleine stadswandeling mag op het programma staan, als deze maar niet langer duurt dan 10 tot 15 minuten.

Belangrijk: alle activiteiten die langer dan 30 minuten duren zijn voor een pup van minder dan zes maanden te veel

Om de pup aan zijn nieuwe omgeving te laten wennen, is het belangrijk hem voorzichtig en langzaam te laten wennen aan alle omgevingsgeluiden in en om het huis, maar ook met bekend te maken andere weggebruikers zoals auto´s, motorfietsen, tractoren, bussen, trams, fietsers, skateboarders en joggers. Breng ook een bezoek aan wild- en stadsparken, restaurants, het station en alles wat in het latere leven van uw hond relevant kan zijn. Ook hier geldt dat u ervoor dient te zorgen dat uw hond niet te veel belast wordt. Laat hem stap voor stap wennen aan deze nieuwe wereld en geef hem steeds een gevoel van zekerheid.

Laat uw kinderen niet zonder toezicht alleen met de hond naar buiten. Zij kunnen moeilijk inschatten in welke gevaarlijke situaties uw puppy terecht kan komen.

 

Rustfases

Een pup wil steeds bij zijn roedel blijven en het contact daarmee niet verliezen. Daarom kan het af en toe nodig zijn uw puppy af en toe letterlijk tot rust te dwingen. De volgende rusttijden dienen te worden aangehouden: na het eten, na een wandeling of na een bezoek aan de de puppycursus moet het diertje zich op een rustige plaats kunnen terugtrekken.

Vooral de kinderen van het gezin moeten leren te rustpauzes van de pup te respecteren. Juist de eerste tijd vinden kinderen de nieuwe speelkameraad erg spannend, vinden het geweldig om met het nieuwe hondje rond te rennen en vergeten de belangrijke rustpauzes in acht te nemen.

 

Zindelijkheid

Honden zijn van nature zindelijk en proberen hun omgeving rein te houden. Van klein af letten ze erop hun “eigen” huis niet te bevuilen. Het mandje moet echter niet te groot zijn, anders doen ze hun behoefte ´s nachts in de ene hoek en slapen verder in de andere. Een puppy is eerst met ongeveer 14 weken in staat voldoende controle uit te oefenen op de blaassluitspier. Tot die leeftijd moet hij alle twee tot drie uur zijn behoefte doen, zowel overdag als ’s nachts.

Er bestaat een eenvoudig trucje om ervoor te zorgen dat uw hond zich 's nachts meldt als hij zijn behoefte moet doen: Zijn slaapplek kan in het begin in een doos zijn of zet een grote doos rondom het mandje, waar het hondje zelf niet uit- of overheen komt. Hij zal dan door te piepen aangeven dat hij iets moet doen. Overdag dient u erop te letten dat hij met regelmatige tussenpozen uitgelaten wordt, vooral na het eten, na het slapen en na het spelen. Zijn lichaamstaal geeft u vaak al een aanwijziging dat het weer zover is: hij loopt onrustig heen en weer, snuffelt aan de grond, draait rondjes en zoekt een geschikte plaats. Draag hem dan eenvoudig naar de plaats waar hij zijn behoefte kan doen.

Belangrijk is ook uw gedrag ten opzichte van de hond, zodat hij het gewenste gedrag leert. Als de hond toch op een ongewenste plaats zijn behoefte doet dient u hem niet te bestraffen, maar eenvoudig en duidelijk “NEE” te zeggen, om uw ontevredenheid uit te drukken. Laat hem direct zien waar hij zijn behoefte wél mag doen. Omgekeerd geldt dat u hem uitgebreid moet prijzen; hiervoor zijn natuurlijk kleine traktaties zeer geschikt. Heb vooral geduld! Uw hond zindelijk maken kan dagen of weken duren.

 

Grenzen bepalen

De hond wil een deel van de roedel zijn en moet zijn rol daarin leren. Wees van het begin af aan consequent en laat hem duidelijke grenzen zien. Het is moeilijker om een hond iets wat hij eerder geleerd heeft, of wat eerder stilzwijgend toegestaan werd, weer af te leren, dan vanaf het begin bepaalde regels bij te brengen. Als puppy is het wellicht schattig als hij steeds weer tegen u opspringt of aan uw schoenen knabbelt. De kleine onbeholpen pup wordt daarvoor nog geaaid, krijgt aandacht en positieve feedback. Later is het echter moeilijk hem dit gedrag weer af te leren. De hond begrijpt dan niet waarom deze handelswijze niet meer getolereerd wordt.

Ook qua toegankelijkheid moet u grenzen trekken: uw viervoeter moet leren dat hij niet zondermeer in alle ruimten van het huis (bijvoorbeeld slaapkamer of badkamer) of op alle plaatsjes (bijvoorbeeld sofa of bed) mag komen. Pak het steeds op dezelfde manier aan met positieve beloning: als hij het aangeleerde of gewenste gedrag vertoont dan prijst u hem; met enig geduld en door hierin consequent te zijn zal hij ook in de toekomst dit gedrag laten zien. Uw hond krijgt graag waardering en streeft naar lof en aandacht. Vanaf ongeveer de zesde maand begint de puberteit bij honden. Hun leiderschapkwaliteiten en hun plaats in de familieroedel worden in deze tijd op de proef gesteld. Het is nu aan u om duidelijk te laten zien dat bevelen dienen te worden opgevolgd en dat u de roedelleider bent. Ook als uw hond zijn vindingrijkheid inzet om zijn wil door te zetten is het beste recept kalmte en consequentie. Hij moet merken dat zijn ongehoorzaamheid geen resultaat oplevert; anders zal zijn stout gedrag aanhouden en zich versterken.

Belangrijk: Bij het toepassen van deze regels moet iedereen consequent zijn en één lijn trekken.

 

Puppycursus

Voor een succesvolle socialisatie van uw nieuwe familielid is het zeer aan te bevelen een hondenschool of een puppycursus te bezoeken. Hier leren puppy’s de gepaste omgang met andere honden van gelijke leeftijd. Ook kunnen ze hier onder toezicht en aangepast aan hun leeftijd verschillende gebieden van hun leefwereld onderzoeken en ook met evenoude honden spelen. Vaak bieden kynologische clubs in uw omgeving puppycursussen aan. De eerste commando’s kunnen hier geleerd worden en u krijgt nuttige tips voor de verdere opvoeding van uw opgroeiende hond.

Het recept voor een succesvolle opvoeding bestaat uit consequentie, liefde en regelmatige training, zodat het geleerde herhaaldelijk toegepast wordt. U en uw hond zullen het meeste plezier hebben als uw hond zo ongecompliceerd mogelijk in uw dagelijkse leven geïntegreerd wordt. Zeer belangrijk daarvoor zijn de basiscommando’s zoals “zit”, “plaats”, “opstaan”, “kom” en aan de lijn lopen. Een succesvolle opvoeding leidt tot een vertrouwensrelatie tussen mens en hond en verrijkt uw leven. Precies zoals men dat hoopt en wenst.

 

terug naar advies