Declaratie trucjes bij hondenvoer

Ingrediëntendeclaratie en reclame-uitspraken: laat u niet voor de gek houden!

Op het eerste gezicht zijn er veel soorten voer die aan de hand van afbeeldingen van vers vlees, veelbelovende reclame-uitspraken en mooi vormgegeven verpakkingen hondenvoer een positieve indruk wekken en overkomen als kwalitatief hoogstaand. Als dan nader naar de vermelding van de ingrediënten wordt gekeken, wordt snel inzichtelijk dat er vaak erg grote verschillen tussen de kwaliteitsbeloften op de verpakking hondenvoer en de daadwerkelijke ingrediënten zitten.

Weet u wat uw hond elke dag binnenkrijgt?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moet u de vermelding van de ingrediënten op de achterzijde van de verpakking zeer aandachtig doorlezen. Er zijn namelijk tal van trucs om de ingrediënten en de kwaliteit van het hondenvoer te verbloemen.

Door de lijst met ingrediënten kan een eerste conclusie worden getrokken over de kwantitatieve verdeling van de ingrediënten in het hondenvoer. Deze worden namelijk telkens vermeld in aflopende volgorde van percentage aan gewicht. Dit houdt in dat het ingrediënt dat als eerste wordt vermeld ook het grootste aandeel uitmaakt van het hondenvoer.

Verschil tussen een open en een gesloten ingrediëntendeclaratie

De ingrediëntendeclaratie van hondenvoer kan op twee verschillende manieren plaatsvinden. Aan de ene kant is er de open ingrediëntendeclaratie en aan de andere kant de gesloten declaratie.

Bij de gesloten versie worden de ingrediënten geclusterd in groepen. Hierbij krijgt de koper geen precieze gegevens over de ingrediënten en de procentuele samenstelling van het hondenvoer. Er is dus alleen grofweg vast te stellen uit welke bestanddelen het hondenvoer bestaat.

Bij dit soort vermeldingen zijn er groepsaanduidingen zoals ‘vlees’ of ‘vlees en dierlijke bijproducten'. Er kan dus slechts een algemene uitspraak over de hoeveelheden worden gedaan. Het soort ingrediënten en de kwaliteit ervan blijft onduidelijk. Met de aanduiding ‘vlees en dierlijke bijproducten’ kunnen bovendien alle delen van een dier worden bedoeld die ontstaan bij het slachten. Het kan dus gebeuren dat het hondenvoer bijvoorbeeld hoofdzakelijk bestaat uit minderwaardige bijproducten zoals nagels, snavels en veren.

Tarwe en andere graansoorten worden onder de overkoepelende term ‘graan’ geschaard. Wanneer de groepsaanduiding ‘graan en plantaardige bijproducten’ op de achterzijde staat vermeld, bevat het hondenvoer hoogstwaarschijnlijk zetmeel of graanafval.

De open ingrediëntendeclaratie is ten opzichte van de gesloten declaratie duidelijk positiever aan te merken, aangezien hier de afzonderlijke ingrediënten van het hondenvoer worden opgesomd. Bij de open ingrediëntendeclaratie kan men evenwel op het verkeerde been worden gezet.

Om het hondenvoer aantrekkelijk te maken, probeert men normaal gesproken om het vlees bovenaan de lijst met ingrediënten te plaatsen. Hierdoor ontstaat bij de koper de indruk dat het gekochte hondenvoer veel vlees bevat en het hier gaat om passende en gezonde voeding voor de hond. Om deze reden worden er ten dele verschillende soorten graan of aanbiedingsvormen van dezelfde granen (bijvoorbeeld onderverdeeld in gemalen maïs, maïszetmeel, tarwemeel en tarwe) in voer gemengd, waarbij alle afzonderlijk vermelde soorten/vormen in een kleinere hoeveelheid voorkomen dan het enige vleesbestanddeel. Hierdoor kan het vlees alsnog bovenaan de lijst staan, hoewel er cumulatief veel meer graan in het hondenvoer zit.

Daarnaast moet er bij de ingrediëntendeclaratie op worden gelet dat bij droogvoer het hondenvoer ten minste ‘gevogeltevleesmeel’ of ‘lamsvleesmeel’ bevat en niet pakweg iets van ‘gevogeltemeel’ of ‘lamsmeel’. Bij ‘gevogeltevleesmeel’ of ‘lamsvleesmeel’ gaat het om vlees waar het vocht uit is onttrokken en dat vervolgens is vermalen tot meel. Daarentegen bestaat ‘gevogeltemeel’ of ‘lamsmeel’ niet enkel uit vlees, maar hoofdzakelijk uit dierlijke bijproducten, zoals hoeven en snavels.

Mocht er bij de ingrediënten ‘dierlijke vetten’ worden vermeld, dan wil de fabrikant niet laten blijken welke vetten er bij de productie van het hondenvoer werden gebruikt. Daardoor moet er bij het hondenvoer ook duidelijk worden vermeld van welk dier het vet afkomstig is, zoals ‘kippenvet’ of ‘lamsvet’.

Daar komt bij dat men bij de aankoop van hondenvoer nog voor een andere verrassing kan komen te staan: staat op het etiket aan de voorzijde de inhoud nog beschreven met bijvoorbeeld ‘met lekkere malse kip’, vermeldt de lijst met ingrediënten op de achterzijde het volgende: ‘dierlijke en vleesbijproducten (o.a. min. 4% kip), graan en plantaardige bijproducten, suiker, oliën en vetten, mineralen.

In dit geval blijft dus 96% van de ingrediënten verborgen en het afgebeelde malse stuk vlees komt helemaal niet overeen met de ingrediëntendeclaratie. Zelfs aan het vermelde percentage van 4% kip is niet te zien of het hier gaat om hoogwaardig spiervlees of slechts om minderwaardige bijproducten.

Wenn Als er dan in het hondenvoer ook nog sprake is van 4% kip, 4% rund en 4% lam, dan kan de fabrikant namelijk met dezelfde samenstelling van het voer drie verschillende soorten produceren: ‘met kip’, ‘met rund’ en ‘met lam’.

Om al deze redenen is het dus de moeite waard om de ingrediëntendeclaratie zeer aandachtig te lezen. Er kunnen hierin dus ingrediënten worden verborgen die niet geschikt zijn voor een passende en gezonde voeding voor de hond.

Bij PLATINUM gooien we het over een andere boeg:

PLATINUM staat voor een transparante en eenvoudige ingrediëntendeclaratie: onze PLATINUM producten bevatten uitsluitend wat erop staat. Dit wordt zelfs door de TÜV Rheinland onderschreven.

Oordeel nu zelf. Bij ons sluiten de reclame-uitspraken en ingrediëntendeclaratie op elkaar aan.

 

terug naar advies